ไม่พูดมาก เจ็บคอ ถ้าไม่ดูแล้วคือพลาด แน่นอน

image
Description